Veřejná zakázka: „Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník" a „Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1172
Systémové číslo: P17V00001163
Evidenční číslo zadavatele: 61817095
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2017
Nabídku podat do: 24.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník" a „Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) ve fázi přípravy a realizace stavby (Stavba 1): „Rekonstrukce traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Lužná u Rakovníka - Rakovník" a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby (Stavba 2): „Rekonstrukce mostu v km 22,647 trati Praha Smíchov - Plzeň".
Výkon činnosti koordinátora BOZP bude prováděn v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Činnost koordinátora BOZP je podrobně popsána v návrhu Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace (dále též „Smlouva"), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu této výzvy.
Součástí činnosti koordinátora BOZP je včasné podání oznámení o zahájení prací na stavbě, dopracování – aktualizace/vypracování a ve fázi realizace stavby pak aktualizace „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi", včetně jeho části určené pro údržbu stavby podle skutečného provedení stavby na dokončené stavební dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky