Veřejná zakázka: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova (BOZP)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1170
Systémové číslo: P17V00001161
Evidenční číslo zadavatele: 61717070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2017
Nabídku podat do: 29.05.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova (BOZP)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

Zadavatel v tomto výběrovém řízení postupuje podle Pravidel pro žadatele a příjemce, která byla zpracována Ministerstvem Dopravy ČR jako Řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014-2020. Zadavatel je rovněž povinen postupovat dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, zpracovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které plní roli Národního orgánu pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství.

Nejedná se tedy o otevřené řízení dle § 56 ZZVZ, ale o otevřenou výzvu dle čl. 15.2.6 Pravidel. Zadavatel zadává veřejnou zakázku formou otevřené výzvy, jelikož spadá do kategorie zakázek vyšší hodnoty dle čl. 15.2.3 písm. b) Pravidel. Zadavatel se rozhodl v souladu s čl. 15.2.6 Pravidel zahájit výběrové řízení uveřejněním na profilu zadavatele. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v realizační fázi stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova“ v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky