Contract: Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 11694
System number: P22V00000535
Contracting authority registration number: 61722059
Date of commence: 16.06.2022
Tender submit to: 08.07.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy včetně odbourání nevyužívané části. Dojde k obnově obálky budovy včetně výměny fasádních výplní otvoru a zateplení. Budou přemístěny veřejné WC do budovy. Budova bude napojena na veřejnou kanalizaci. Proběhne rekonstrukce veřejně přístupných prostor a prostor pro provozovatele dráhy. Dále dojde k úpravě bezbariérového vstupu do budovy a k doplnění informačního systému. Z důvodu zastaralého stavu, dojde k nahrazení náhradního zdroje pro napájení budovy a k přeložení hlavního jističe z budovy jiného vlastníka. V rámci venkovních úprav dojde k vytvoření nového vstupu do ulice, vytvoření krytých stání pro jízdní kola a příprava pro nabíjecí stojany na elektrokola.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 25 239 132 Kč without VAT

Place of performance

 • Moravskoslezský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses