Zakázka: Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 11694
Systémové číslo: P22V00000535
Evidenční číslo zadavatele: 61722059
Datum zahájení: 16.06.2022
Nabídku podat do: 12.07.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce výpravní budovy včetně odbourání nevyužívané části. Dojde k obnově obálky budovy včetně výměny fasádních výplní otvoru a zateplení. Budou přemístěny veřejné WC do budovy. Budova bude napojena na veřejnou kanalizaci. Proběhne rekonstrukce veřejně přístupných prostor a prostor pro provozovatele dráhy. Dále dojde k úpravě bezbariérového vstupu do budovy a k doplnění informačního systému. Z důvodu zastaralého stavu, dojde k nahrazení náhradního zdroje pro napájení budovy a k přeložení hlavního jističe z budovy jiného vlastníka. V rámci venkovních úprav dojde k vytvoření nového vstupu do ulice, vytvoření krytých stání pro jízdní kola a příprava pro nabíjecí stojany na elektrokola.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 25 239 132 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy