Contract: Rekonstrukce PZS v km 92,113 (P7949) na trati Brno – Vlárský průsmyk

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11687
System number: P22V00000528
Contracting authority registration number: 61722058
Date of commence: 15.06.2022
Tender submit to: 28.06.2022 09:30

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce PZS v km 92,113 (P7949) na trati Brno – Vlárský průsmyk
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem stavby je celková rekonstrukce železničního přejezdu vč. spodku a svršku, přejezdové konstrukce a doplnění přechodu pro pěší po obou stranách přejezdu. Součástí je i rekonstrukce přípojky elektro.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 11 577 496 Kč without VAT

Place of performance

 • Zlínský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses