Contract: Úprava konfigurace nastavení traťové části systému ETCS

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 11686
System number: P22V00000527
Contracting authority registration number: VZ79122018
Date of commence: 15.06.2022
Tender submit to: 24.06.2022 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Úprava konfigurace nastavení traťové části systému ETCS
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Úprava parametrů se týká traťové části ETCS na jednotlivých traťových úsecích pod
správou zadavatele.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 5 250 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Technická ústředna dopravní cesty
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses