Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úprava konfigurace nastavení traťové části systému ETCS
Odesílatel Markéta Mergancová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2022 14:28:37
Předmět Výzva a ZD

Dobrý den,
na portálu veřejných zakázek E-ZAK Správy železnic, státní organizace https://zakazky.spravazeleznic.cz bylo zveřejněno nové zadávací řízení:
s názvem "Úprava konfigurace nastavení traťové části systému ETCS" s termínem podání nabídky do 24.6.2022 (do 10.00h).

Těšíme se na Vaše nabídky a jsme s pozdravem


Přílohy
- VZ79122018_Díl 1 Výzva k podání nabídek.pdf (298.66 KB)