Contract: Oprava nástupišť č. 4 a 5 v žst. Ostrava hl. n.

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11683
System number: P22V00000524
Contracting authority registration number: 63522059
Date of commence: 15.06.2022
Tender submit to: 28.06.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava nástupišť č. 4 a 5 v žst. Ostrava hl. n.
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Oprava povrchů a hran nástupišť č. 4, 5 s přístupovou plochou k nástupištím, výměna pražců a oprava GPK SK 801, 802, 803, 804 a oprava odstavné plochy vedle koleje č. 7b v žst. Ostrava hl. n.

Rozsah díla je rozdělen do těchto stavebních objektů či provozních souborů:
SO 01 – Oprava nástupiště č. 4
SO 02 – Oprava nástupiště č. 5
SO 03 – Oprava odstavné plochy
SO 04 – Úprava GPK v koleji č. 801, 802, 803, 804
SO 05 – Výměna pražců v koleji č. 801, 802, 803, 804

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses