Veřejná zakázka: Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt (BOZP)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1164
Systémové číslo: P17V00001155
Evidenční číslo zadavatele: 61817090
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.05.2017
Nabídku podat do: 25.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt (BOZP)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 „zákona“ je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku, v souladu s ustanovením § 158 odst. 1, nezadává v zadávacím řízení podle „zákona“.

Z důvodu oslovení co nejširšího okruhu potencionálních dodavatelů zadavatel rozhodl uveřejnit zadávací dokumentaci vč. této Výzvy na profilu zadavatele. Tento způsob uveřejnění nemění nic na skutečnosti, že zadavatel nepostupuje při zadávání této zakázky podle ZZVZ. Nejedná se tedy o otevřené řízení dle § 56 ZZVZ.

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby: „Revitalizace trati K. Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt“ v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky