Zakázka: Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 11614
Systémové číslo: P22V00000455
Evidenční číslo zadavatele: 63922028
Datum zahájení: 24.05.2022
Nabídku podat do: 01.06.2022 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Pohled – zajištění zásobování pracoviště pitnou vodou“ jejímž cílem je realizace vodovodní přípojky k VB Pohled. Délka přípojky je 257 m a končí ve vodoměrné šachtě na pozemku p.č. 695. V šachtě bude umístěna vodoměrná sestava. Vodovod do objektu výpravní budovy bude veden výkopem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy