Contract: Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 11583
System number: P22V00000424
Contracting authority registration number: 61822054
Date of commence: 11.05.2022
Tender submit to: 30.05.2022 11:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) - Obrnice (mimo)
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) – Obrnice (mimo)“ jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího technického stavu mostu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 16 883 955 Kč without VAT

Place of performance

 • Ústecký kraj
 • Louny

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses