Contract: Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí - Hodonín

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11577
System number: P22V00000418
Contracting authority registration number: 61722039
Date of commence: 10.05.2022
Tender submit to: 24.05.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí - Hodonín
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem zakázky je realizace stavby, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti chodců, silničního a železničního provozu na železničním přejezdu P7152 silnice II/422 v obci Čejč a v blízkosti železniční stanice Čejč, za pomoci vybavení železničního přejezdu novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením.
V rámci stavby dojde k rekonstrukci železničního spodku, která bude zahrnovat sanaci železničního spodku, vybudování zesílené konstrukce pražcového podloží v délce 25m a vybudování podpovrchového odvodňovacího systému od km 18,733 600 s vyústěním do výtokové části propustku v km 18,757.
Dojde též k rekonstrukci železničního svršku. Nový železniční svršek bude 49E1 na betonových pražcích (délka 2,42m; tuhé upevnění K), žebrové podkladnice, tuhé upevnění – nový materiál, rekonstrukce pražců bude v délce úseku 25m.
Nová přejezdová konstrukce bude tvořena vnitřními a vnějšími pryžovými panely ve stavební délce min. 12m. Tato konstrukce bude shodná i pro část přechodu pro pěší.
V této stavbě dojde také k rekonstrukci propustku. Nový stav propustku bude tvořit nosná konstrukce z prefabrikované ŽB hrdlové trouby DN 600.
Nová technologie PZS bude napojena z rozvodu v ŽST Čejč a to novou 3-fázovou elektrickou přípojkou NN v síti TN, která bude realizována ze stávajících rozváděčů RH a RE3 na chodbě VB.
Z hlediska rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení dojde u přejezdu P7152 k vybudování nového přejezdového zabezpečovacího zařízením světelným kategorie PZS 3ZNI. Toto nové přejezdové zabezpečovací zařízení bude bez pozitivní signalizace, se čtyřmi LED výstražníky, čtyřmi pohony závor a s celými závorami přehrazujícími chodník i komunikaci.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 16 703 724 Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Place of performance

 • Jihomoravský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses