Contract: Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martince v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 11572
System number: P22V00000413
Contracting authority registration number: 61721273
Date of commence: 09.05.2022
Tender submit to: 31.05.2022 11:00

Title, type and description of contract

 • Title: Doplnění závor na přejezdech v km 3,220 (P 4743) a 4,952 (P 4748) trati Martince v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Jedná se o rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení s doplněním závor
na dvou úrovňových železničních přejezdech. Jedná se o přejezd v evidenčním kilometru 3,220 (P 4743) a o přejezd v evidenčním kilometru 4,952 (P 4748).
V novém stavu budou přejezdy vybaveny světelnými přejezdovými zabezpečovacími
zařízeními 3. kategorie se závorami (PZS 3ZBL), ovládanými automatickou jízdou vlaku.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 28 360 242,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Place of performance

 • Liberecký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses