Veřejná zakázka: Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1153
Systémové číslo: P17V00001144
Evidenční číslo zadavatele: 61817075
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.04.2017
Nabídku podat do: 15.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování záměru projektu (dále jen ZP), aktualizace a doplnění stávající rozpracované a neprojednané přípravné dokumentace (dále jen APD) vč. Oznámení EIA (dále jen Oznámení). Součástí díla je zároveň poskytnutí podkladů a nezbytné součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí. Problematika EIA bude řešena pouze do úrovně podání Oznámení. Následná dokumentace EIA není součástí této zakázky.

Součástí díla je kompletní projednání dokumentace v požadovaném rozsahu pro resortní schválení ZP a APD, součinnost při schvalovacích procesech, dále pak zpracování a podání žádosti o územní řízení na základě plné moci udělené objednatelem a součinnost se stavebním úřadem v územním řízení po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 222 895 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
19000 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky