Veřejná zakázka: "Rekonstrukce v ŽST Hrádek nad Nisou" a "Rekonstrukce v ŽST Chrastava"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1142
Systémové číslo: P17V00001133
Evidenční číslo zadavatele: 61817067
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.04.2017
Nabídku podat do: 03.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Rekonstrukce v ŽST Hrádek nad Nisou" a "Rekonstrukce v ŽST Chrastava"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování přípravné dokumentace a záměru projektu „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ a „Rekonstrukce ŽST Chrastava“.

Předmětem zadání je zhotovení záměrů projektů staveb (dále jen ZP) včetně ekonomického hodnocení efektivnosti (dále EH) a přípravné dokumentace staveb (dále jen PD). Součástí zakázky je též úplné získání podkladů pro vydání územních rozhodnutí, popř. vydání vyjádření stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona a to ve dvou fázích:
První fáze - ZP budou vypracovány dle Směrnice č. V-2/2012, změna č. 4 v platném znění včetně EH zpracovaných dle platné metodiky pro hodnocení investic projektů železniční infrastruktury včetně CBA tabulek v platném znění s náklady stanovené dle metodiky pro sestavování orientačních propočtů investiční náročnosti projektu ve stupni proveditelnosti (MOPIN) platné od 1.4.2016, která je umístěna na stránkách SFDI. Součástí ZP budou situace staveb.
Druhá fáze - přípravná dokumentace bude zpracovaná dle Směrnice č. 11/2006 včetně příslušných dodatků v platném znění, vyhl. 499/2006 Sb. a v souladu s VTP. Přípravné dokumentace bude vypracovaná až po schválení záměru projektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky