Public contract: SAP REM v rámci projektu řízení portfolia nemovitostí – poptávka č. 1

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 11223
System number: P22V00000064
Contracting authority registration number: 80122009
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 4. Správa nemovitostí
Date of commence: 27.01.2022
Tender submit to: 07.02.2022 08:45

Title, type and description of public contract

 • Title: SAP REM v rámci projektu řízení portfolia nemovitostí – poptávka č. 1
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je
1) Nový druh smlouvy SOLMAN 6001413 (5001403)
2) Požadavek na nastavení správné analytiky pro přeúčtování výnosů z nájemních smluv na nájemní objekt
3) Vytvoření výkazu zisků a ztrát nad nájemními objekty

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance