Contract: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 11198
System number: P22V00000039
Contracting authority registration number: 61822002
Date of commence: 14.01.2022
Tender submit to: 31.01.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení stavebních prací v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“, konkrétně se jedná o přesun stávající stavební buňky využívané jako vrátnice, novostavba oplocení s vjezdovou bránou, vytvoření parkovacích míst v areálu společnosti LEEL COILS EUROPE s.r.o.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 1 640 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses