Zakázka: Opravy mechanizace u OŘ 2022 - 2023 Údržba, revize a opravy speciálních hnacích vozidel MVTV

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 11028
Systémové číslo: P21V00002076
Evidenční číslo zadavatele: 64021127
Datum zahájení: 24.11.2021
Nabídku podat do: 10.12.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy mechanizace u OŘ 2022 - 2023 Údržba, revize a opravy speciálních hnacích vozidel MVTV
 • Druh zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře
zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě
uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Ceníku poskytovaných služeb s tím, že předmětem dílčí
zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy