Contract: Opravy mechanizace u OŘ 2022 - 2023 Údržba, revize a opravy speciálních hnacích vozidel MVTV

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 11028
System number: P21V00002076
Contracting authority registration number: 64021127
Date of commence: 24.11.2021
Tender submit to: 10.12.2021 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Opravy mechanizace u OŘ 2022 - 2023 Údržba, revize a opravy speciálních hnacích vozidel MVTV
 • Contract type: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře
zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě
uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Ceníku poskytovaných služeb s tím, že předmětem dílčí
zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses