Contract: Datové úložiště

Contract information

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 11027
System number: P21V00002075
Contracting authority registration number: 80121323
Date of commence: 23.11.2021
Tender submit to: 06.12.2021 08:30

Title, type and description of contract

 • Title: Datové úložiště
 • Contract type: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění je dodávka
"Datové úložiště" - Obnova HW datových úložišť pro ukládání a zpracování primárních dat z diagnostických prostředků CTD a zálohování.
„Datové úložiště DPTZ“ – Pořízení datového úložiště v prostorách haly měřicích vozů Bohumín.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 2 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Brno-město

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers