Veřejná zakázka: Oprava vozu VW Transporter RZ 6A8 7577

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001634
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 109
Systémové číslo: P17V00000100
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2012
Nabídku podat do: 18.06.2012 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vozu VW Transporter RZ 6A8 7577
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení opravy VW Transporter SPZ 6A87577 - uvedení do provozuschopného stavu bez omezení v rozsahu daném zadávací dokumentací k VZ č. SŽDC 7910005 předmětné opravy vozu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 204 166 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky