Zakázka: Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 10649
Systémové číslo: P21V00001697
Evidenční číslo zadavatele: 16857/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI
Datum zahájení: 17.09.2021
Nabídku podat do: 30.09.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Žst. Znojmo - oprava trafostanice a rozvodny“, které spočívá v provedení opravných prací na zařízení distribuční trafostanice 22/0,4kV a rozvodny 22kV v žst. Znojmo. Bude provedena výměna rozvaděčů VN, NN a systému chránění, související stavební úpravy, úpravy kabelových rozvodů, zapojení technologie do systémů dálkového řízení DŘT a DDTS a také vyvolané úpravy na elektrodispečinku Brno. Na dotčeném zařízení budou v rámci realizace provedeny i příslušné revize a zkoušky UTZ a následné uvedení do provozu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 14 901 286 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků