Zakázka: Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I.etapa

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 10637
Systémové číslo: P21V00001685
Evidenční číslo zadavatele: 16906/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI
Datum zahájení: 16.09.2021
Nabídku podat do: 19.10.2021 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I.etapa
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět Díla „Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou - Jihlava - I.etapa“ bude spočívat v provedení demontáže stávajících součástí železničního svršku (pražce, kolejnice) v km 188,050 – 190,850, které budou nahrazeny novým materiálem. Bude provedena sanace souvisejícího železničního spodku a oprava odvodnění. Bude provedena úprava GPK v rozsahu celé stavby. Kolejnice budou svařeny do BK. Bude zřízeno nové kolejové lože. Bude opraven železniční přejezd P3670 v km 188,445. Bude opraven železniční most v km 188,944 a propustky v km 188,999, 189,198 a 189,381. Bude provedena výměna výstroje trati a budou provedeny související úpravy TZZ.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy