Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace k VZ "Informační systém pro cestující"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 10598
Systémové číslo: P21V00001646
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.09.2021
Předběžný zájem vyjádřit do: 27.09.2021 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace k VZ "Informační systém pro cestující"
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem předběžné tržní konzultace bude diskuse o níže uvedených tématech obsahující
aktuální doplňující dotazy zadavatele. Výčet témat je však pouze demonstrativní. Zadavatel
může rozšířit nebo zúžit okruh témat a s ním související okruh dotazů kdykoliv před konáním
předběžné tržní konzultace i v průběhu samotné předběžné tržní konzultace, vyplyne-li
z průběhu předběžné tržní konzultace tato potřeba rozšíření.

Okruh témat (číselně značné) a dotazů:

1. Koncepce nastavení rozsahu soutěže: a) předmět plnění bude obsahovat pouze
vývoje software (případně dodání s tím souvisejícího hardware) a odevzdání zdrojových
kódů a s tím souvisejících majetkových autorských práv Zadavateli, následný rozvoj a
podpora by byla řešena v samostatných otevřených řízení realizovaných Zadavatelem;
b) soutěž „životního cyklu software“ – dlouhodobá smlouva, která by zahrnovala vývoj,
budoucí předpokládaný rozvoj, podporu na dlouhé období (10-20 let) – na konci by opět
došlo k převodu majetkových autorských práv na zadavatele;
2. Doba potřebná k vývoji software
3. Předpokládána hodnota veřejné zakázky
Zadavatel předpokládá, že samotný vývoj kompletního software včetně podpory a
rozvoje po dobu životního cyklu by mohl mít předpokládanou hodnotu okolo 100 mil Kč.
4. Volba typu zadávacího řízení: Zadavatel předpokládá, že by zadávací řízení provedl
formou JŘSU, která by umožnila o zadávacích podmínkách jednat s kvalifikovanými
dodavateli.
5. Hodnocení zadávacího řízení – hodnocení na cenu X kvalitu. Zadavatel očekává, že
v rámci kvality by hodnotil kvalitu realizačního týmu.
6. Úplnost technických podkladů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy