Contract: Odvoz a likvidace dřevěných pražců v obvodu OŘ Ústí nad Labem

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 10309
System number: P21V00001356
Contracting authority registration number: 65021049
Date of commence: 21.07.2021
Tender submit to: 03.08.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Odvoz a likvidace dřevěných pražců v obvodu OŘ Ústí nad Labem
 • Contract type: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem dílčích veřejných zakázek je ekologická likvidace dožilých dřevěných pražců. Jedná se o sběr, nakládku, odvoz, využití nebo odstranění nebezpečných odpadů (dřevěných pražců) objednatele pro Správy tratí v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem (ST Ústí nad Labem, ST Most, ST Karlovy Vary), a to v souladu s platnými právními předpisy. Součástí služby je také úklid prostoru nakládky a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 9 900 000 Kč without VAT
  předpoklad za 24 měsíců

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance