Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odvoz a likvidace dřevěných pražců v obvodu OŘ Ústí nad Labem
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2021 10:33:50
Předmět Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021049

Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021049


Přílohy
- Výzva + Zadávací dokumentace 65021049.zip (9.59 MB)