Veřejná zakázka: Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh - Šumperk

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007871
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1024
Systémové číslo: P17V00001015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 08.09.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka - Zábřeh - Šumperk
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování přípravné dokumentace (včetně projednání a zapracování připomínek) stavby „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka – Zábřeh – Šumperk”.
Přípravná dokumentace stavby „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Červenka – Zábřeh - Šumperk“ bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC 11/2006, v platném znění, včetně zajištění podkladů, průzkumů, geodetických prací, mapových podkladů, veřejnoprávního projednání a bude splňovat požadavky dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu (či jiných obdobných smluv - §86 stavebního zákona a vyhl.503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle zák.č. 183/2006 Sb. Součástí díla je i podání návrhu na zahájení územního řízení. Správní poplatek za ÚR bude hrazen zadavatelem (SŽDC, s.o.).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy