Veřejná zakázka: Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem-Střekov (mimo)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007804
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1019
Systémové číslo: P17V00001010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644484
Počátek běhu lhůt: 17.08.2016
Nabídku podat do: 21.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem-Střekov (mimo)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění veřejné zakázky vypracování Záměru projektu („ZP“) a Přípravné dokumentace („PD“) na stavbu „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem-Střekov (mimo)“ v souladu se zadávací dokumentací včetně notifikace autorizovanou osobou. Součástí bude projednání dokumentace s právnickými a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zapracování podmínek ze závěru procesu EIA.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 868 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky