Veřejná zakázka: Rekonstrukce žst. Olomouc, ZL 32

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007621
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1012
Systémové číslo: P17V00001003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644014
Počátek běhu lhůt: 09.08.2016
Nabídku podat do: 03.10.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Olomouc, ZL 32
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby jsou dodatečné práce dle Změnového listu č. 32 ke stavbě „Rekonstrukce žst. Olomouc”.
Změna 1:
PS 18-05-15.1 - změna řeší doplnění zapojení EOV do dálkové diagnostiky
z důvodu doplnění EOV
PS 18-05-15.2 - změna řeší doplnění kabelizace do dálkové diagnostiky
z důvodu doplnění EOV
PS 18-05-15.3 - změna řeší doplnění systému na CDP Přerov z důvodu doplnění EOV
PS 18-13-05 - změna řeší úpravu trafostanice T5 z důvodu doplnění EOV
SO 18-06-07 - změna řeší doplnění 16 ks EOV včetně výkopů a kabelizace
Změna 2:
SO 18-15-01 - změna řeší dodatečné práce na fasádě výpravní budovy v prostoru nástupiště 1 včetně barevného sjednocení na základě požadavku ČD RSM.
Jedná se o zapravení ploch po jednotlivých prostupech kabelů, po kotvení jednotlivých přemístěných klimatizačních jednotkách, včetně obložení a barevného sjednocení.
Změna 3:
PS 18-14-06 - změna řeší doplnění informačního systému pro nevidomé
a výměnu monitoru v DK ústředního stavědla.
Na základě upřesnění požadavku Tyflocentra - organizace pro nevidomé (příloha1) je nutné nad rámec projektu doplnit informační systém pro nevidomé.
Změna 4:
PS 18-05-15.2 - změna řeší doplnění měření na kabelech.
Změna 5:
SO 18-16-02 - změna řeší vzhledem ke změně příslušné normy ČSN EN 1991-1-1 (viz ZL5) doplnění polymerbetonu mezi zámkovou dlažbou a zábradlím na všech výstupech z podchodů z důvodu odlišného ukotvení zábradlí a současně úpravu nerezovými plechy mezi eskalátory a konstrukcí podchodu.
Změna 6:
SO 18-06-01 - změna řeší doplnění osvětlení u výtažné koleje 204e ČD.
Vzhledem k redukci kolejiště byly v rámci projektu v předmětné lokalitě zrušeny osvětlovací věže. Na základě dodatečného požadavku ČD Cargo k zajištění bezpečnosti pracovníků při posunu bylo požadováno její dodatečné osvětlení.
Změna 7:
SO 18-16-02 - změna řeší doplnění nástupištních desek chybějících ve výkazu výměr projektu a ořezání stávající betonové konstrukce, která byla objevena po odkrytí zemní pláně.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 958 311 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky