Veřejná zakázka: Revitalizace trati Opava východ - Olomouc; DOZ Mikulovice - Jeseník; Rekonstrukce žst. Hanušovice; DOZ Břeclav

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007605
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 1011
Systémové číslo: P17V00001002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 26.08.2016 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Opava východ - Olomouc; DOZ Mikulovice - Jeseník; Rekonstrukce žst. Hanušovice; DOZ Břeclav
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování žádostí o podporu v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) následujících projektů, a to pro každý projekt samostatně:

- „Revitalizace trati Opava východ – Olomouc“
- „DOZ Mikulovice – Jeseník “
- „Rekonstrukce žst. Hanušovice“
- „DOZ Břeclav“

Předmět zakázky obsahuje:

Zpracování (pro každý projekt samostatně) žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) pro tzv. individuální (běžný) projekt včetně všech povinných příloh, včetně vypořádávání předmětných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu v rámci OPD.
Aktualizace ekonomického hodnocení (pro každý projekt samostatně) v rámci CBA tabulek v souladu s prováděcími pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest, v platném znění, včetně slovního popisu změn, které byly v CBA promítnuty oproti původnímu ekonomickému hodnocení.

Zhotovitel zpracuje předmět zakázky v souladu s podmínkami dané výzvy v rámci OPD a dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD v aktuální verzi, a to prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 520 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy