Zakázka: Doplnění PZS přenosem informace o výstraze uživatelům mobilní aplikace na vybrané přejezdy v obvodu SSV

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10084
Systémové číslo: P21V00001131
Evidenční číslo zadavatele: 61721160
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 24.06.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Doplnění PZS přenosem informace o výstraze uživatelům mobilní aplikace na vybrané přejezdy v obvodu SSV
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Na řešených železničních přejezdech bude do stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného (PZS) instalováno zařízení, které bude vysílat výstražný signál (případně také informaci o vlastní existenci železničního přejezdu) ze stacionární části pomocí rádiové komunikace krátkého dosahu do okolí železničního přejezdu (LCA – Level Crossing Alarm). Tento signál bude možné přijímat libovolným externím mobilním zařízením s operačním systémem Android a iOS s příslušnou aplikací. Přenos bude realizován např. standardem Bluetooth. Kontrolu funkčnosti zařízení bude zajišťovat stacionární přijímač umístěný ve vzdálenosti do 50 m od vysílače v technologickém objektu – reléovém domku, reléové skříni nebo reléové místnosti u přejezdu.

PS 01 Doplnění PZS na přejezdu P6543 v km 2,087 (Prostějov, ul. Pod Kosířem)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS.

PS 02 Doplnění PZS na přejezdu P6550 v km 6,990 (Kostelec na Hané, ul. 8. května)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS.

PS 03 Doplnění PZS na přejezdu P6552 v km 7,631 (Kostelec na Hané, ul. 8. května – Husova)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS. Pokládka nových kabelů mezi reléovým domkem a výstražníky PZS z důvodu nedostatku volných žil ve stávající kabelizaci pro aplikaci systému výstrahy do mobilní aplikace.

PS 04 Doplnění PZS na přejezdu P6555 v km 9,547 (Lutotín)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS. Pokládka nových kabelů mezi reléovým domkem a výstražníky PZS z důvodu nedostatku volných žil ve stávající kabelizaci pro aplikaci systému výstrahy do mobilní aplikace.

PS 05 Doplnění PZS na přejezdu P7655 v km 0,350 (Kostelec na Hané, ul. 8. května – Smržická)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS. Pokládka nových kabelů mezi reléovým domkem a výstražníky PZS z důvodu nedostatku volných žil ve stávající kabelizaci pro aplikaci systému výstrahy do mobilní aplikace.

PS 06 Doplnění PZS na přejezdu P7583 km 76,513 (Bedihošť, ul. Tovární)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS. Pokládka nových kabelů mezi reléovým domkem a výstražníky PZS z důvodu nedostatku volných žil ve stávající kabelizaci pro aplikaci systému výstrahy do mobilní aplikace.

PS 07 Doplnění PZS na přejezdu P7587 v km 80,062 (Prostějov, spojnice ul. Letecká – Kojetínská)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS. Pokládka nových kabelů mezi reléovým domkem a výstražníky PZS z důvodu nedostatku volných žil ve stávající kabelizaci pro aplikaci systému výstrahy do mobilní aplikace.

PS 08 Doplnění PZS na přejezdu P7588 v km 81,128 (Prostějov, ul. Vrahovická)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS.

PS 09 Doplnění PZS na přejezdu P7589 v km 81,555 (Prostějov, ul. Říční – Tovární)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS. Pokládka nových kabelů mezi reléovým domkem a výstražníky PZS z důvodu nedostatku volných žil ve stávající kabelizaci pro aplikaci systému výstrahy do mobilní aplikace.

PS 10 Doplnění PZS na přejezdu P7590 v km 83,165 (Vrahovice)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS.

PS 11 Doplnění PZS na přejezdu P7591 km 84,895 (Čechůvky, polní cesta)
Zřízení vysílače signálu o výstraze, zřízení přijímače kontrolujícího vysílaný signál včetně příslušné úpravy a doplnění PZS.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 7 082 847 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy