Veřejná zakázka: Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí - ZL č. 4

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007501
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1008
Systémové číslo: P17V00000999
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 670301

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí - ZL č. 4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, spojených s úpravou stavebních objektů železničního svršku a spodku, propustků a mostů, potrubního vedení, elektrického předtápěcího zařízení, ukolejnění kovových konstrukcí a železničního sdělovacího zařízení. Dále řeší dofakturaci výměry zasmluvněné položky soupisu prací u některých stavebních objektů a provozních souborů, na základě skutečně provedených prací dokladovaných měřícími protokoly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 626 570 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky