Veřejná zakázka: Revitalizace trati Bludov - Jeseník; Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200-333,076; Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice; Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007480
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1007
Systémové číslo: P17V00000998
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 19.08.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Bludov - Jeseník; Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200-333,076; Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice; Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice - Jeseník
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování žádostí o podporu v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) pro 2. fázi následujících projektů, a to pro každý projekt samostatně:

- „Revitalizace trati Bludov-Jeseník“
- „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076“
- „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“
- „Trať 292 Šumperk - Krnov v úseku Hanušovice – Jeseník“

Předmět zakázky obsahuje:

1. Zpracování (pro každý projekt samostatně) žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava (2014-2020) pro 2. fázi projektu (tzv. individuální (běžný) projekt) včetně všech povinných příloh, včetně vypořádávání předmětných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu v rámci OPD.

2. Aktualizace ekonomického hodnocení (pro každý projekt samostatně) v rámci CBA tabulek v souladu s prováděcími pokyny k Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest, v platném znění, včetně slovního popisu změn, které byly v CBA promítnuty oproti původnímu ekonomickému hodnocení.

Zhotovitel zpracuje předmět zakázky v souladu s podmínkami výzvy pro předkládání fázovaných projektů v rámci OPD (2. Fáze projektů z období 2007-2013 - projekty bez podstatné změny) a dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD v aktuální verzi, a to prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 520 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky