Contract: Rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz - Okříšky

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 10060
System number: P21V00001107
Contracting authority registration number: 61721158
Date of commence: 09.06.2021
Tender submit to: 22.06.2021 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz - Okříšky
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (zřízení přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami), přejezdové konstrukce, železničního svršku a spodku v prostoru kolejového pole pod přejezdovou konstrukcí.
Z důvodu nutnosti úpravy geometrické polohy koleje přes blízké mosty v km 148,528 a 148,580 dojde k úpravě mostnic a železničního svršku na těchto mostních objektech.
Na silnici III/36080, která křižuje trať v místě přejezdu, dojde ke zhotovení nové konstrukce vozovky v nezbytné šířce v okolí přejezdu. Součástí stavby je také úprava přípojky NN a nový reléový domek včetně nových kabelových tras a uzemnění.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 20 161 434 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses