Zakázka: Rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz - Okříšky

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10060
Systémové číslo: P21V00001107
Evidenční číslo zadavatele: 61721158
Datum zahájení: 09.06.2021
Nabídku podat do: 22.06.2021 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce přejezdu v km 148,648 (P3643) na trati Retz - Okříšky
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení (zřízení přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami), přejezdové konstrukce, železničního svršku a spodku v prostoru kolejového pole pod přejezdovou konstrukcí.
Z důvodu nutnosti úpravy geometrické polohy koleje přes blízké mosty v km 148,528 a 148,580 dojde k úpravě mostnic a železničního svršku na těchto mostních objektech.
Na silnici III/36080, která křižuje trať v místě přejezdu, dojde ke zhotovení nové konstrukce vozovky v nezbytné šířce v okolí přejezdu. Součástí stavby je také úprava přípojky NN a nový reléový domek včetně nových kabelových tras a uzemnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 20 161 434 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy