Zakázka: Soubor staveb: A. Dopl. závor na PZS (P7638) v km 20,126 tr. Ol. – Drah.; B. Dopl. závor na PZS (P7642) v km 23,538 tr. Ol. – Drah.; C. Dopl. závor na PZS (P7643) v km 24,554 tr. Ol. – Drah.; D. Dopl. závor na PZS (P7647) v km 27,576 tr. Ol. – Drah., BOZP

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10059
Systémové číslo: P21V00001106
Evidenční číslo zadavatele: 61721140
Datum zahájení: 09.06.2021
Nabídku podat do: 21.06.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb: A. Dopl. závor na PZS (P7638) v km 20,126 tr. Ol. – Drah.; B. Dopl. závor na PZS (P7642) v km 23,538 tr. Ol. – Drah.; C. Dopl. závor na PZS (P7643) v km 24,554 tr. Ol. – Drah.; D. Dopl. závor na PZS (P7647) v km 27,576 tr. Ol. – Drah., BOZP
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Do buňky Název VZ nebylo možné, z kapacitních důvodů buňky, vypsat celý název VZ. Celý název uvádíme zde:
Stavba A
„Doplnění závor na PZS (P7638) v km 20,126 trati Olomouc – Drahanovice“
Stavba B
„Doplnění závor na PZS (P7642) v km 23,538 trati Olomouc – Drahanovice“
Stavba C
„Doplnění závor na PZS (P7643) v km 24,554 trati Olomouc – Drahanovice“
Stavba D
„Doplnění závor na PZS (P7647) v km 27,576 trati Olomouc – Drahanovice“

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby s názvem A. „Doplnění závor na PZS (P7638) v km 20,126 trati Olomouc – Drahanovice“, B. „Doplnění závor na PZS (P7642) v km 23,538 trati Olomouc – Drahanovice“, C. „Doplnění závor na PZS (P7643) v km 24,554 trati Olomouc – Drahanovice“, D. „Doplnění závor na PZS (P7647) v km 27,576 trati Olomouc – Drahanovice“ v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 240 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky