Contract: Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Ejpovice – Radnice (D3)

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 10057
System number: P21V00001104
Contracting authority registration number: 65421068
Date of commence: 09.06.2021
Tender submit to: 21.06.2021 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Ejpovice – Radnice (D3)
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení opravné práce „Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Ejpovice - Radnice (D3)“ jejímž cílem je nahradit opotřebovanou a často poruchovou kabelizaci včetně oprav přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 10.504 a v km 16,006 a to z důvodu zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy. Po dokončení stavby bude po realizaci následných investičních akcí umožněna změna režimu řízení dopravy dle předpisu SŽDC D3 na řízení dopravy dle předpisu SŽDC D1.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses