Zakázka: Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10044
Systémové číslo: P21V00001091
Evidenční číslo zadavatele: 61821215
Datum zahájení: 11.06.2021
Nabídku podat do: 23.06.2021 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy - Koterov“, mimo SO 93-38-61 – Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20. Geotechnická činnost bude nepřetržitá v průběhu a po zhotovení stavby a to v rozsahu:
- laboratorní a polní zkoušky,
- monitoring v průběhu stavby,
- kontrolní a dozorová geotechnická činnost,
- kontrolní přepočet stability a sedání
- posouzení rozsahu kontaminovaných zemin a odborný dohled nad odtěžováním

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy