Veřejná zakázka: DODÁVKY BETONOVÝCH PŘÍČNÝCH PRAŽCŮ PRO INVESTIČNÍ AKCE

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00007403
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1004
Systémové číslo: P17V00000995
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.08.2016
Žádost o účast podat do: 12.09.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DODÁVKY BETONOVÝCH PŘÍČNÝCH PRAŽCŮ PRO INVESTIČNÍ AKCE
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předem předpjatých příčných vystrojených betonových pražců s nominálním rozchodem 1435mm a případným rozšířením rozchodu koleje Δu až +15mm v konstrukci upevnění, u typu *) pak alternativně s nominálním rozchodem koleje 1445mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky