Zakázka: Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10027
Systémové číslo: P21V00001074
Evidenční číslo zadavatele: 61721144
Datum zahájení: 07.06.2021
Nabídku podat do: 21.06.2021 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je výkon stavebního dozoru (asistenta správce stavby) při realizaci stavby „Brno-Maloměřice St. 6 – Adamov, BC“, zhotovitel bude zároveň doplňovat pracovní tým objednatele.

Cílem je vykonávat činnost a zabezpečovat výkon práv a povinností stavebního dozoru a asistenta správce stavby, stanovených Smlouvou uvedeném rozsahu.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 1 440 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky