Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Multised, spol. s r.o.
IČO: 26189160
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 700 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 847 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 16.12.2021