Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Pravidelné provádění prohlídek, kontrol, revizí a oprav doplňkových zařízení infrastruktury EZS, EPS a ASHS.
Místo plnění: Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Marie Lepešková
e-mail: Lepeskova@spravazeleznic.cz
tel: +420 972 424 467
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.12.2021 08:00
Datum zahájení: 25.11.2021 09:14
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: