Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění skalních masivů na trati Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem / Červený Potok
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Realizací technických opatření (odstranění náletové zeleně, očištění líce skalních svahů, celoplošné kotvení ocelové sítě, instalace záchytných plotů a dynamických bariér) ve třech úsecích skalních odřezů a zářezu dojde k výraznému snížení rizika projevů skalního řícení na provozuschopnost a bezpečnost drážního provozu. (úsek č. 1 skalní stěna odřezu km 3,890 – 4,009 výšky do 15 m; úsek č. 2 levá skalní stěna zářezu km 4,011 – 4,153 o výšce 14 – 20 m; úsek č. 3 skalní stěny zářezu km 4,348 – 4,447 s výškou 6 m vlevo a 15 m vpravo).

Úprava železničního svršku v řešeném úseku spočívá v kompletní výměně stávajících pražců za ocelové Y pražce včetně upevňovadel. Stávající kolejnice budou nahrazeny novými tvaru 49E1. Následně bude zřízena bezstyková kolej. Zrušení TOR a opětovné zavedení traťové rychlosti 40 km/h.
Místo plnění: Olomoucký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Kamila Přerovská
e-mail: Prerovska@spravazeleznic.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29.06.2021 11:30
Datum zahájení: 09.06.2021 10:12