Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení jsou služby: Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení v průběhu 4 let od účinnosti rámcové dohody. Služby budou řešeny na základě jednotlivých dílčích zakázek (objednávek) dle potřeb objednatele.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Lucie Křehlíková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.05.2021 09:00
Datum zahájení: 04.05.2021 09:22