Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu a Doprovodné dokumentace stavby „Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo)“.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Lenka Pluhařová
e-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
tel: +420 601 084 416
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.04.2021 12:30
Datum zahájení: 06.04.2021 20:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):