Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Skanska a.s.
IČO: 26271303
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 15 576 490,85 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 18 847 553,93 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 23.03.2021