Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Chládek & Tintěra, a.s.
IČO: 62743881
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 29 568 925,42 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 35 778 399,76 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 22.02.2021