Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava a revize klimatizací v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Jedná se o provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a oprav (závad a poruch zjištěných při prohlídkách) doplňkových zařízení infrastruktury - klimatizací ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Lucie Křehlíková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.02.2021 08:30
Datum zahájení: 18.01.2021 09:01