Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava svršku a TV v úseku Hájek - Dalovice km 178,500 - 179,400
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava kolejí a TV v úseku Hájek - Dalovice km 178,500 - 179,400“, jejímž hlavním cílem je oprava železničního svršku a TV v uvedené kilometráži dle projektové dokumentace a dále nad rámec projektu úpravy GPK v navazujících úsecích v 1TK km 178,018 – 178,830 + 179,210 – 181,075 a v 2TK km 177,941 – 178,830 + 179,210 – 181,075, včetně opravy železničních přejezdů P80 km 179,337 a P81 km 179,575 a regulace TV. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohledňuje aktuální stav za účelem rychlého a hospodárného obnovení provozu dráhy a odstranění škod.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Tomáš Helcl
e-mail: helcl@spravazeleznic.cz
tel: +420 972 424 429
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.11.2020 08:00
Datum zahájení: 15.10.2020 11:01