Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava trati v úseku Nová Paka – Stará Paka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Nová Paka - Stará Paka“. Náplní prací je strojní čistění kolejového lože, oprava železničních přejezdů, souvislá výměna kolejnic a pražců, čistění příkopů, odstranění blátivých míst, úprava geometrických parametrů koleje pomocí ASP, oprava bezstykové koleje dle předpisu S3/2 a další související práce.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Ing. Jan Jirowetz
e-mail: ORHKRzvz@spravazeleznic.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.11.2020 08:00
Datum zahájení: 14.10.2020 12:00